Assistans

Så här skriver Socialstyrelsen


"Rätten till personlig assistans har inneburit stora förbättringar för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det är också ett kostnadseffektivt sätt att ge stöd till människor med omfattande funktionsnedsättning.


Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som kan ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov. Det kan handla om personlig hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra, eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om individen. Insatsen ska ges av ett begränsat antal personer som är väl insatta i de personliga förhållandena."


Insatsen regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Assistansersättning regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken.


Individen ska själv välja hur insatsen ska utföras


Den assistansberättigade kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita, till exempel ett kooperativ eller annan utförare. Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka.


Över tjugo timmar kan ge assistansersättning


Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan ha rätt till assistansersättning. Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen om man har ett grundläggande behov som överstiger 20 timmar per vecka.


Assistans för personliga behov


Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas.

Med-människa assistans - Jättebra assistans helt enkelt!

Telefon: 070-674 46 46


© Karola Lindkvist Wahlbeck