BemötandeBemötande


Varje människa ska bemötas med respekt för sin integritet, sitt medbestämmande och människovärde.


Ingen människa ska utsättas för diskriminering, övergrepp eller kränkande behandling.


Personlig assistans ska ge kunden kvalificerad omvårdnad och det stöd som är nödvändigt för att kunna vara delaktig i samhället


Personlig assistans ska utformas efter kundens behov och i sådan omfattning att kunden får goda levnadsvillkor. Den personliga assistenten ska vara den enskildes personliga hjälpmedel.


Personlig assistans ska tillförsäkra kunden rätten till kommunikation med andra och ge möjlighet att förstå och bli förstådd


Vid anställning av assistenter ska kunden ha rätt att vara delaktiga i processen vid val av assistenter.


Personliga assistenter ska få en god introduktion anpassad efter kundens behov. Verksamhetsansvarig ser till att personliga assistenter har en grundutbildning och får möjlighet till fortbildning och handledning


Personlig assistent är ett ansvarsfullt och kvalificerat yrke som ska respekteras och värderas högt. Därför ska etiska riktlinjer utarbetas av verksamhetschef och assistenter.


Med-människa assistans - Jättebra assistans helt enkelt!

Telefon: 070-674 46 46


© Karola Lindkvist Wahlbeck