Hållbar utveckling

Hållbar utveckling


I "Med-människa" vill vi verka för en hållbar utveckling på vår jord.

Vi strävar efter att välja produkter som värnar miljön.


Vi väljer Fairtrade för att vi vill att arbetare över hela världen ska ha jyssta arbetsvillkor. När man köper giftbesprutade bananer hjälper man storbolagen att tjäna pengar medan människors liv sätts på spel.


Vi vill också medverka till att våra kunder blir medvetna om sina miljöval!


Det är dock inte något krav... bara en möjlighet. :)


Fairtrades vision:


"Vår vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i utvecklingsländer har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid."


Gå gärna in på Fairtrade Sveriges hemsida:

Med-människa assistans - Jättebra assistans helt enkelt!

Telefon: 070-674 46 46


© Karola Lindkvist Wahlbeck