Om oss

Välkommen till oss!


Vi vill verka för att du som kund ska kunna vara aktiv och leva i gemenskap med andra människor.


Vi vill motverka isolering och bygga på salutogena effekter: det betyder att vi vill hjälpa dig att ta tillvara alla tillfällen till glädje som finns i livet, även vid tillfällen när ett funktionshinder kan vara både jobbigt och stressande.


Det finns många företag som jobbar med personlig assistans.


Varför kommer du att välja oss?


JO därför att:


Du vill ha en personlig  assistans: där du får vara aktiv och ha inflytande över din vardag, vad du vill göra.


Du vill ha en personlig kontakt med en person  som vet vad du vill och behöver och kan inskola assistenter utifrån dina behov.


Du vill ha en personlig assistans: där dina assistenter får adekvat fortbildning, där din assistans sköts av ett fåtal medarbetare och där ditt liv är i centrum.


Har du ännu inte skrivit ansökan om personlig assistans?


Har du fått beviljat assistans men inte bestämt vem som ska anordna den?


Har du assistans idag men tycker att företaget kanske inte riktigt kan tillgodose dina behov?


                                                        Kontakta oss!


                                                        info@med-manniska.se


Med-människa assistans - Jättebra assistans helt enkelt!

Telefon: 070-674 46 46


© Karola Lindkvist Wahlbeck