Medarbetare

Medarbetare


I ”Med-människa” arbetar kompetent och erfaren personal. Den som inte har med sig en adekvat utbildning får grundläggande kunskap, och för den som har en del på fötterna finns fortbildning av olika slag.


Våra medarbetare kännetecknas av att de som är anställda idag har varit med oss länge, någon ända sedan 2002. Vi strävar efter att ha en bra lönepolicy – även om det inte är enda orsaken till att medarbetarna stannar!

Att vara professionell är att inneha kunskap inom om sitt yrkesområde och kompetens att använda den kunskapen till största nytta för den person som man har en särskild vård om.


Professionellt förhållningssätt utmärks av att vi alltid respekterar människor så att deras integritet i alla stycken bevaras.


Som personlig assistent ska man alltid, i sitt yrkesutövande, gagna brukaren genom att visa respekt, vara intresserad, visa empati samt kombinera ett personligt bemötande med sin yrkeskunskap och professionell gränssättning.


Ett bra förhållningssätt kräver medvetenhet och reflektion, samt att det sker ett lärande utifrån det dagliga arbetet.


Yrket som personlig assistent kräver att man arbetar efter företagets värdegrund. Samt att man arbetar efter företagets mål samt att man sätter sig in i, och ständigt aktualiserar, de policydokument.