Samtalsstöd

Samtalsstöd


Du som är kund hos oss, och dina anhöriga, kan ibland behöva samtalsstöd. Det kan vara skönt att få ventilera sina frågor och funderingar med en annan människa, en som inte är närstående.


Vi kan förmedla olika samtalskontakter. En del är kostnadsfria och andra kontakter kan innebära en kostnad. Det beror på vilken sorts samtalsstöd du behöver och vill ha.


Det är viktigt att understryka att den här servicen är i mån av att det finns tillgängliga personer som vi bedömer klarar din frågeställning.


Samtalsstöd är en service – ingen behandling! Det ersätter alltså inte andra kontakter du har, tex inom kommun eller landsting. Det är helt enkelt ett mellanmänskligt samtal – om du behöver prata om något med en utomstående, för att få en annan persons infallsvinkel.


Prata med din assistent eller direkt med oss på kontoret!Krisstöd - om olyckan skulle vara framme


Vi har beredskap för att kunna stötta personal, anhöriga och brukare vid en eventuell kris.

Med-människa assistans - Jättebra assistans helt enkelt!

Telefon: 070-674 46 46


© Karola Lindkvist Wahlbeck