Värdegrund

Värdegrund

Definition av värdegrund:


”De grundläggande värderingar som lägger en solid grund och där ingenting är möjligt att rubba eller ge avkall på utan att hela byggnaden förändras”


Det här är vår värdegrund:”Den absoluta kärnan i värdegrunden för företaget och alla som arbetar här, är människovärdet.


Människan är ett MÅL I SIG och kan aldrig vara ett medel, en nyttig funktion.


Människans värde är absolut och i full kraft från livets första sekund.


Värdet tilltar inte och avtar inte heller.


Värdet är inte beroende av människans förmågor eller möjligheter.


Människovärdet är absolut och konstant.


Människan har sitt värde i kraft av sitt eget liv.”

Med-människa assistans - Jättebra assistans helt enkelt!

Telefon: 070-674 46 46


© Karola Lindkvist Wahlbeck