Hem

Välkommen in!


Vi tror inte på insmickrande säljsnack. Vi  erbjuder en jättebra assistans helt enkelt!


”Med-människa” är till för dig som vill ha personlig assistans och en aktiv fritid.


Du kan ha vilken religion du vill, vilken tros- eller livsåskådning som helst; vårt företag utgår från den kristna livsåskådningen där alla människor är lika mycket värda och där varje människa är unik. Det gör att vi respekterar alla religioner och tycker att det är spännande att mötas i ömsesidig respekt.


Du är experten på ditt liv.


Hos oss är du delaktig i besluten som rör din assistans och vi välkomnar dina idéer som kan utveckla företaget.


För att få bedriva personlig assistans krävs att anordnaren har ett tillstånd för verksamheten från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tillståndet innebär att verksamheten måste leva upp till krav på kompetens och kvalitet. Med-människa har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. Tillståndet grundas på våra rutiner, arbetssätt och värdegrund. Tillståndet är ett bevis på vårt kontinuerliga arbete för att uppnå en hög kvalitet på den personliga assistansen.

https://www.ivo.se/

För att bli IfA-godkänd har företaget visat att vi vill bedriva seriös assistansverksamhet utifrån den enskildes självbestämmande, med målet att assistansberättigade ska ha möjlighet att leva med full delaktighet och jämlikhet i samhället. Genom att vara IfA-godkänd stödjer vi det viktiga arbetet med att arbeta för den personliga assistansens utveckling och för att stärka den assistansberättigades ställning i samhället.


IfA arbetar bland annat med att påverka ansvariga politiker och myndigheter för att få en bra assistanslagstiftning.

https://www.intressegruppen.info/

Med-människa assistans - Jättebra assistans helt enkelt!

Telefon: 070-674 46 46


© Karola Lindkvist Wahlbeck